موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار باید ها و نباید های شغلی برای افزایش مشتری مراکز زیبایی

وبینار باید ها و نباید های شغلی برای افزایش مشتری مراکز زیبایی

وبینار باید ها و نباید های شغلی برای افزایش مشتری مراکز زیبایی

شروع وبینار:   19 مهر 01 - ساعت 17:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار باید ها و نباید های شغلی برای افزایش مشتری مراکز زیبایی
توضیحات وبینار

در این وبینار باید ها و نباید های شغلی برای افزایش مشتریان ویژه مراکز زیبایی را آموزش خواهید دید

سخنران وبینار: استاد کوروش زمانی

به افراد حاضر در این وبینار گواهی حضور ارائه میگردد

مخاطبین

مدیران مراکز زیبایی

افراد فعال در صنعت زیبایی

کوروش زمانی
کوروش زمانی

سخنران

جلسات وبینار زمان برگزاری
باید ها و نباید های شغلی برای افزایش مشتریان مراکز زیبایی
سه‌شنبه 19 مهر 1401
ساعت 17:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: موسسه طراحی آرش هومت
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت