موضوعات
سبد خرید (0)
وبیناربین المللی کسب ثروت از کوچینگ(راه اندازی کسب وکار کوچینگ)

وبیناربین المللی کسب ثروت از کوچینگ(راه اندازی کسب وکار کوچینگ)

وبیناربین المللی کسب ثروت از کوچینگ(راه اندازی کسب وکار کوچینگ)

ذخیره کردن
وبیناربین المللی کسب ثروت از کوچینگ(راه اندازی کسب وکار کوچینگ)
توضیحات وبینار

 

Teacher Avatar
جوادنظام دوست مدیر
Teacher Avatar
استاد فرشاد اصل متخصص، نویسنده وسخنران علوم لیدرشیپ، مدیرعامل Top leaders-کالیفرنیا

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 1 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 1 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 1 از 5
تجربه محور بودن محتوا 1 از 5
1 از 5 ( 1 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
نقشه راه کسب وکار کوچینگ
جمعه 30 مهر 1400
ساعت 20:00
ساعت 22:00
Host Cover
برگزارکننده: مدیر ماندگار
adds-cart