موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

وبینار آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

وبینار آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

ذخیره کردن
وبینار آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)
توضیحات وبینار

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)

اکرم ابراهیم اصفهانی
اکرم ابراهیم اصفهانی

مسئول آکادمی گروه مهندسی آی کن کارشناس خبره حوزه بانک های اطلاعاتی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
آشنایی با روش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)
دوشنبه 31 خرداد 1400
ساعت 15:00
ساعت 16:00
Host Cover
برگزارکننده: گروه مهندسی آی کن
adds-cart
adds-cart