موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار رویداد یکم از سری برنامه های آموزشی "انرژی و محیط زیست" - ساختمان‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی

وبینار رویداد یکم از سری برنامه های آموزشی "انرژی و محیط زیست" - ساختمان‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی

وبینار رویداد یکم از سری برنامه های آموزشی "انرژی و محیط زیست" - ساختمان‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی

ذخیره کردن
وبینار رویداد یکم از سری برنامه های آموزشی "انرژی و محیط زیست" - ساختمان‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی
بلیت‌های ویدئو
ارز
بلیت ویدئو
تومان
توضیحات وبینار

مخاطبین

دانشجویان و مهندسان مکانیک و انرژی و محیط زیست

مهندسین طراح و ناظر تاسیسات پروژه های ساختمانی

مهندسین فعال در زمینه حرارت و برودت و تهویه مطبوع

 اعضای انجمن های مهندسین مکانیک و علمی مهندسی حرارتی و برودتی

حامیان
توچال الکتریک
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

رییس انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
چهارشنبه 28 آبان 1399
ساعت 18:30
ساعت 20:30
انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان رضوی
انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان رضوی انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان رضوی
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت