موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

همه وبینارها

نوع وبینار:
زمان وبینار:
براساس ارز:
خانه

مدیریت-امنیت-اطلاعات

مرتب‌سازی براساس:
استاندارد ISO/IEC 27001:2013 مدلی را برای استقرار، پياده سازی، عمليات، نظارت، بازبينی، نگهداری و بهبود سيستم امنيت اطلاعات جهت حفاظت از دارایی ها است.
28 مهر 99 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
مدیریت فناوری و اطلاعات در سازمانها با مخاطرات بسیار زیادی روبه روست. مدیریت ریسک با شناسایی و ارزشگزاری دارایی های اطلاعاتی سعی در کاهش ریسکها دارد.
23 تیر 99 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
آشنایی با پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمانها معرفی ISO27001 و اشنایی با الزامات استاندارد در سازمانها
23 تیر 99 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
فاز سوم کمپین آموزش رایگان «هر کجا، هر زمان، یادگیری» از اول تا ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود
25 اردیبهشت 99 - ساعت 16:00
آشنایی با استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ،ISO27001-2013 (ISMS) توسط مهندس شروین جعفرزاده .
2 اردیبهشت 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
استانداردISO/IEC 27001:2013 استانداردی بين المللی برای مديريت امنيت اطلاعات است.استاندارد ISO/IEC 27001:2013 مدلی را برای استقرار، پياده سازی و... است
5 اسفند 98 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
باپياده سازی اين استاندارد،تعهدوسازگاری سازمان شماباتجارب موفق جهانی درزمينه مديريت امنيت اطلاعات نشان داده میشود
14 بهمن 98 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
استاندارد ISO/IEC 27001:2013 استانداردی بين المللی برای مديريت امنيت اطلاعات است. استاندارد ISO/IEC 27001:2013 مدلی را برای استقرار، پياده سازی، عمليا
9 دی 98 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
این روزها در ایران در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات یک بحث بسیار داغ است و آن چیزی نیست جز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا چیزی که ما به عنوان ISMS می ش
2 دی 98 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است