منظور از تفکر خلاق (Creative Thinking) چیست؟ + ۸ مثال

تفکر خلاق از مهارت‌ها و ویژگی‌های انسان است که توسط آن خود را با محیط همیشه متغیر منطبق می‌کند. با گذر زمان هر چیزی که … ادامه خواندن منظور از تفکر خلاق (Creative Thinking) چیست؟ + ۸ مثال