ثبت نام در وبینار آموزش دوره Fundamentals of Digital Marketing - Module 1 & 2
وبینار آموزش دوره  Fundamentals of Digital Marketing - Module 1 & 2

وبینار آموزش دوره Fundamentals of Digital Marketing - Module 1 & 2

دوره فوق Google Garage ارایه دهنده آن می باشد یک دوره کامل و معتبراز طرف گوگل می باشد که تمامی نکات به روز بازاریابی دیجیتال رو برای شماباز میکند

سعید خورشیدی
سعید خورشیدی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 79,000 تومان