ثبت نام در Digital Marketing Primer Webinar | وبینار مفاهیم اولیه بازاریابی دیجیتالی
Digital Marketing Primer Webinar | وبینار مفاهیم اولیه بازاریابی دیجیتالی

Digital Marketing Primer Webinar | وبینار مفاهیم اولیه بازاریابی دیجیتالی

آقای منو تجربه زیادی در زمینه موبایل آی تی و خدماتی دارد و با ۲۳ سال سابقه در برنامه ریزی و استراتژی و توسعه جاری و مدیریت پروژه تجربه بسیاری دارد.

Manu Menon
Manu Menon
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 59,000 تومان