ثبت نام در وبینار ورود به بازار بورس
وبینار ورود به بازار بورس

وبینار ورود به بازار بورس

این وبینار نقطه شروعی برای تبدیل شدن شما به یک تحلیل گر بازار است و دید جدیدی نسبت به بازار به شما می دهد.

سامان قدری
سامان قدری
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 29,500 تومان