ثبت نام در وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹
وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹

وبینار بازاریابی و فروش در دوران بحران و پساکرونا در سال ۹۹

در این وبینار می‌خواهیم یادبگیریم که در سال ۹۹ جزء کسب و کارهایی باشیم که کاسبیمان رونق داره. یادبگیریم که از تهدید‌ها را به فرصت بدل کنیم.

حامد وثوقی
حامد وثوقی
بلیت‌های وبینار مهلت ثبت‌نام قیمت
زودهنگام 13 فروردین 1399 ساعت 16:54 19,000 تومان
دیرهنگام 15 فروردین 1399 ساعت 18:00 69,000 تومان